دسته: ورق های پلی کربنات

چگونه طلق را شفاف کنیم -طلق البرز

چگونه طلق را شفاف کنیم ؟

چگونه طلق چراغ های مات شده را شفاف کنیم ؟    ارزان ترین راه برای تمیز کردن چراغ های خودرو اگر می بینید چراغهای جلو نیاز به تمیز کردن دارند، یک راه حل ساده فقط برای شستن آن با پارچه و آب تمیز است. این چیزی است که در فرایند سریع و آسان است، بدون […]

رنگ ورق پلی کربنات

ورق پلی کربنات – جایگزین موثر برای شیشه های پلاستیکی

در این مقاله درباره ورق پلی کربنات و قیمت ورق پلی کربنات و خرید ورق پلی کربنات بررسی میکنیم. تفاوت ورق پلی کربنات و شیشه ورق پلی کربنات انتخاب بسیار منطقی برای خانه ی شما است. مواد شیشه ای در بازار غالب است  هزینه بالا، وزن و قدرت ضربه کم شیشه، و همچنین میزان انرژی مورد نیاز […]

استفاده از طلق بجای شیشه

استفاده از طلق بجای شیشه

هنگامی که شما به شیشه فکر می کنید، به احتمال زیاد به پوسته های ضخیم از ورق های سنتی شیشه ای فکر می کنید.سالیانه، شیشه سنتی تنها مواد مورد استفاده بود، اما از آنجا که ورقه های پلی کربنات و ورق های اکریلیک باعث افزایش کشش شده اند، در حال حاضر آنها جایگزین های محبوب […]

دستکاری، برش و پیوستن PMMA

دستکاری، برش و پیوستن PMMA دستکاری، برش و پیوستن PMMA برش لیزری می تواند برای ساخت طرح های پیچیده از صفحات PMMA استفاده شود. PMMA بر روی برش لیزر به ترکیبات گازوئیل (از جمله مونومرهای آن) تبخیر می کند، بنابراین برش لیزری بسیار تمیز انجام می شود و برش بسیار راحت انجام می شود. با […]

PMMA یا شیشه اکریلیک |قیمت پلی کربنات

ورق های پلی کربنات شفاف

مشخصات ورق های پلی کربنات شفاف: ورق های پلی کربنات شفاف سیستم اندازه گیری آن برجسب اینچ می باشد. مورد شکل استفاده از آن به صورت ورق می باشد. رنگ  این  ورق ها روشن یا به اصصلاح دیگر شفاف می باشد. ضریب اصطکاک ۰٫۶ مواد ساختاری پلی کربنات (PC) ساخته شده از ترکیب مواد جامد […]

ورق های پلی کربنات-عکس

ورق های پلی کربنات

ورق های پلی کربنات ورق های پلی کربنات چیست؟ ورقهای پلی کربنات زمانــی اســت کــه در نورگیرهــای ســقفی بــه عنــوان یکــی از کارآمدتریـن شـیوه هـا بـرای تامیـن نـور طبیعـی سـاختمانها مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت ، زیـرا نورگیرهـای سـقفی چندیـن برابـر پنجـره عمـودی بـا انـدازه یکسـان نـور روزانـه تامیـن مـی کننـد. همچنیـن نـور حاصـل از [...]