۳۳۹۳۳۰۹۳ - ۳۳۹۳۱۱۶۴

برچسب: لیزر کات

برش لیزر- طلق البرز-حکاکی لیزر

خدمات برش لیزر

برش لیزر صنایع هوا فضا و خودرو سازی از برش لیزر برای ساخت قطعات مانند قطعات واشر، سلول های خورشیدی و مدارهای مجتمع استفاده می کنند. قطعات تلفن همراه، مبدل و دستگاه های نظامی و ارتباطی نیز به برش لیزر متکی هستند. حتی لوله های آب و سیستم های سرد کننده نیز برخی از عناصر […]