۰۹۰۲۳۰۵۳۶۱۱

برچسب: برش لیزر

برش لیزر- طلق البرز-حکاکی لیزر

خدمات برش لیزر

برش لیزر صنایع هوا فضا و خودرو سازی از برش لیزر برای ساخت قطعات مانند قطعات واشر، سلول های خورشیدی و مدارهای مجتمع استفاده می کنند. قطعات تلفن همراه، مبدل و دستگاه های نظامی و ارتباطی نیز به برش لیزر متکی هستند. حتی لوله های آب و سیستم های سرد کننده نیز برخی از عناصر […]

برش لیزر

خدمات برش لیزر

برش لیزر چیست؟ به فناوری برش  قطعات توسط اشعه لیزر برش لیزری گفته میشود طلق البرز  در حوزه های مختلف ‏ صنعت از جمله عرضه تبلیغات و دکوراسیون با بهرهگیری از بهترین دستگاه ها انجام میدهد. برش لیزری توسط قرارگرفتن اشعه لیزر بر روی مقاطع برش صورت می گیرد. برش لیزری MDF و پلکسی تابلو راهنمای طبقات تندیس و […]