02133931164 - 02133933093

برچسب: کیفیت ورق پلی کربنات

پلی کربنات چیست؟

پلی کربنات چیست؟

پلی کربنات چیست؟ پلی کربنات (Tuffak® / Makrolon® / Lexan®) یک ورقه گرماسنجی شفاف است که در آن مقاومت الکتریکی، عقب ماندگی شعله، خواص دی الکتریک خوب و وضوح نوری اولویت بندی می شود.  به راحتی رنگ آمیزی شده و با استفاده از حلال ها و چسب ها به خوبی مورد استفاده قرار می گیرد. […]

کیفیت ورق پلی کربنات- طلق البرز

روش برای شناسایی کیفیت ورق پلی کربنات

روش شناسایی کیفیت ورق پلی‌کربنات:   اول، نگاه کنید: هرچه شفافیت بالاتر باشد، کیفیت بهتر است.   دوم، نورپردازی: کیفیت بهتر است وقتی تصویر ناخالصی بعد از نور لامپ وجود داشته باشد .- طلق البرز   سوم، پاره کردن: قسمت عقب، تخته، صاف و بی‌نقص است ، الوار فرو ریخته نشدهاست، این تخته دارای حباب مبهم در داخل آن نیست، این کیفیت تخته خوب است.   چهارم : هر متر مربع در هر ۱ mm ضخامت خالص پلی‌کربنات در ۱.۲ کیلوگرم، بیشاز ۱.۲ کیلوگرم به این معنی است که صفحه ناخالصی دارد، کم‌تر از ۱.۲ کیلوگرم به این معنی است که صفحه به ماده اضافه شده‌است. پنجم، پخت‌وپز: اجازه دهید از آب خارج شود، تغییر شکل یک صفحه کامپیوتر خوبنیست، زیرا دمای تغییر شکل PC بالای ۱۲۵ درجه است.   ششم، ضربه: زمین سیمانی، صاف است، خلوص ورق خوب پلی‌کربنات، پر از گل وفازی، صفحات متفرقه است. صفحه هفتم: ورق خوب پلی‌کربنات خوب که با چندین بارخم شدن ترک نمی خورد. طلق البرز در ادامه می پردازیم به : شناسایی روش های کیفی ورق پلی کربنات   برای اطلاعات […]

kasino online kasino online casino online terpercaya casino online terpercaya
casino terpercaya casino terpercaya roulette online togel terpercaya toto sidney