۳۳۹۳۳۰۹۳ - ۳۳۹۳۱۱۶۴

برچسب: مقاومت پلکسی گلاس

مقاومت پلکسی گلاس -طلق البرز

پلکسی گلاس چقدر قوی است؟

به عنوان یک قانون بزرگ ، مقاومت پلکسی گلاس حدود ۳۰ برابر بیشتر از شیشه است ، اما چگونه این کار در عمل انجام می شود؟ برای اینکه بتوانیم به این سؤال به درستی پاسخ دهیم ، ابتدا باید انواع بارهایی را که یک ماده می تواند تحمل کند ، بررسی کنیم. ما در مهندسی […]