۳۳۹۳۳۰۹۳ - ۳۳۹۳۱۱۶۴

برچسب: طلق

طلق

طلق

طلق فرمول شیمیایی طلق چیست؟و از چه ساختاری تشکلی شده است! طلق یک نوع کانی با فرمول شیمیایی Mg3Si4O10(OH)2 می باشد که از هیدارت منیزیم سیلیکات  ساخته شده است اگر به خواهیم به درستی و از نظر شیمیمایی طلق را مورد بررسی قرار دهیم بایستی به جدول سختی موس اشاره نمایم طلق را نرم ترین […]