۳۳۹۳۳۰۹۳ - ۳۳۹۳۱۱۶۴

برچسب: تندیس یا لوح تقدیر

تندیس یا لوح تقدیر

تندیس یا لوح تقدیر

تندیس یا لوح تقدیر تندیس یا لوح تقدیر به یک نشانه ی ارزشمندی میگویند که وزن سبک و قابل حملی را دارا میباشد. تدیس یا لوح تقدیر از جنس پلکسی،چوب،کاشی،مقوا،فلز و آهن و …. ساخته میشود. نوع های مختلف : این تندیس و لوح تقدیر به شکل های متفاوت : لوح تقدیر فلزی،چوبی،لوح تقدیر  و […]