۳۳۹۳۳۰۹۳ - ۳۳۹۳۱۱۶۴

برچسب: تابلوی نوری،تابلوهای نوری،خرید تابلو نوری،تابلو پلکسی نوری

تابلو نوری

تابلو نوری

تابلو نوری تابلو نوری چیست؟ تابلو نوری : امروزه یکی از شیوه های نوین تبلیغاتی استفاده از مدل های مرسوم تابلوهای قدیمی  تبلیغات است که امروزه به روز شده آن به نام تابلو پلکسی شهرت دارد این مدل ازمعرفی تبلیفاتی مرسوم امروزی که الهام گرفته از بخشی از شیوه قدیمی تبلیغات می باشد. از جنس […]